Trường Mẫu giáo Rạng Đông

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020
Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 11 tháng 10 năm 2019 trường Mẫu giáo Rạng Đông tiến hành tổ chức; "Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức" năm học 2019 - 2020
Địa điểm: Tại trường Mẫu giáo Rạng Đông
Thành phần: Tập thể CBGVNV toàn trường
Nội dung:
- Chào cờ
- Hát quốc ca
- Tiến hành hội nghị; 
+ Bầu đoàn Chủ tịch;
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội Nghị:
Bầu đoàn thư ký;

- Hội Nghị bắt đầu làm việc:
+ Hiệu trưởng thông qua "Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức Viên Chức năm học 2018 - 2019".
Dự thảo "Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020".
Đội ngũ CBGVNV tiếp tục thông qua các văn bản khác phục vụ Hội nghị theo hướng dẫn.
Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến.
- Sau một buổi tập trung làm việc tích cực "Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức" của trường Mẫu giáo Rạng Đông diễn ra thành công tốt đẹp, tập thể Cán bộ Giáo viên Nhân viên nhà trường sẽ luôn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm học 2019 - 2020 ./.
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thảo