Trường Mẫu giáo Rạng Đông

ĐẠI HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐẠI HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020
Trường Mẫu giáo Rạng Đông tiến hành tổ chức Đại hội Phụ huynh học sinh năm học 2019 - 2020
1/ Tuyên bố lý do:
2/ Giới thiệu đại biểu, Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018 - 2019

- Mời Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2018 - 2019 thông qua báo cáo hoạt động năm học vừa qua, thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm học 2019 - 2020.

- Giới thiệu bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh cho năm học 2019 - 2020.
- Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020 ra mắt hứa hẹn.
Đại hội Phụ huynh học sinh năm học 2019 - 2020 của trường Mẫu giáo Rạng Đông diễn ra thành công tốt đẹp.
Chúc quý thầy cô, quý phụ huynh nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy niềm vui trong cuộc sống./.
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thảo