Trường Mẫu giáo Rạng Đông

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020 - 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020 - 2023
Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 11 năm 2019.
Địa điểm: Tại văn phòng trường Mẫu giáo Rạng Đông.
Sau đây là một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc diễn ra Đại hội Chi bộ nhà trường:
Đến dự Đại hội gồm: 
1/ Bà: Tạ Thị Huỳnh Trang (P.BT Đảng ủy xã Mỹ Lộc)
2/ Ông: Nguyễn Cao Sơn (CBVH xã Mỹ Lộc)Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thảo