Trường Mẫu giáo Rạng Đông

TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG TỔ CHỨC CHO TRẺ VIẾNG NHÀ CHE BIA KỶ NIỆM NGÀY (TLQĐNDVN 22/12)

TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG TỔ CHỨC CHO TRẺ VIẾNG NHÀ CHE BIA
KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

Vào lúc 7h30 ngày 20 tháng 12 năm 2019.
Trường Mẫu giáo Rạng Đông phối hợp với đoàn thanh niên xã Mỹ Lộc tổ chức dẫn trẻ viếng nhà che bia nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
Sau đây là một số hình ảnh minh họa:


Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thảo