Trường Mẫu giáo Rạng Đông

màu sắc thức ăn

Để tạo sự hấp dẫn cho bé trong giờ ăn , màu sắc thức ăn cách trang trí cũng rất quan trọng  giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng  và ăn nhiều hơn ....