Trường Mẫu giáo Rạng Đông

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023


UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG RẠNG ĐÔNG                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
       
       Số:      TB-MGRĐ                                     Mỹ Lộc, ngày 05 tháng 8 năm 2022

 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh trực tuyến trẻ Mẫu giáo
Năm học 2022-2023
 
      Thực hiện theo kế hoạch số 1313/PGDĐT-TH, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh đầu cấp trên phần mềm quản lý giáo dục;
      Căn cứ tình hình thực tế trường Mẫu giáo Rạng Đông thông báo tuyển sinh trẻ mẫu giáo (sinh năm 2017, 2018,2019) năm học 2022- 2023 bằng hình thức trực tuyến như sau:
 
I. Chỉ tiêu:
 
 - Trẻ 5 tuổi (sinh năm 2017)
    + Tuyển sinh 08 lớp Lá học bán trú tại trường Mẫu giáo Rạng Đông (Điểm chính 3 lớp ;  điểm Lộc Tiền 2 ( cạnh trường tiểu học Mỹ Lộc): 03 lớp;  điểm Kế Mỹ:  02 lớp ).
     + Tất cả  sinh 2017 trẻ có hộ khẩu tại địa phương chưa học lớp Chồi năm học 2021-2022 tại Trường Mẫu giáo Rạng Đông.
- Trẻ sinh 4 tuổi (sinh 2018) tuyển 3 lớp 90 bé cụ thể như sau:
    + Điểm chính 1 lớp 30 bé (trẻ lớp mầm  chuyển lên) nên điểm chính không tuyển trẻ  sinh năm 2018.
    + Điểm Kế Mỹ 2 lớp tuyển 60 bé có hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Lộc
  • Trẻ  3 tuổi ( sinh năm 2019) tuyển 1 lớp 25 bé tại điểm chính
Ưu tiên cho trẻ đang học hè tại trường và có hộ khẩu  thường trú tại xã Mỹ Lộc

 II. Đối tượng tuyển sinh.

- Trẻ mẫu giáo: 5 tuổi; 4 tuổi, 3 tuổi (sinh năm 2017, 2018,2019) có hộ khẩu thường trú tại các ấp của xã Mỹ Lộc.
- Trẻ 5 tuổi (sinh năm 2017) tạm trú, lưu trú tại các ấp trên địa bàn xã Mỹ Lộc : có nhu cầu học tại Trường Mẫu giáo Rạng Đông.

III. Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 08/8/2022 đến 12/8/2022 nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến qua địa chỉ https://longan.tsdc.vnedu.vn/ (phụ huynh xem thông báo tuyển sinh trên Website của trường tại địa chỉ: http://mgrạngdongcg.edu.vn).

IV. Hồ sơ đăng ký

      1. Khi đăng ký trực tuyến trên hệ thống:

          1.1. Hồ sơ đăng ký trực tuyến (đính kèm các hình ảnh hoặc scan) gồm:
               - Giấy khai sinh (Bản sao).
               - Hộ khẩu, sổ tạm trú, lưu trú.
    1.2. Các bước thực hiện: ( có clip hướng dẫn trong group zalo nhóm )

         - Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://longan.tsdc.vnedu.vn
        Vào≡ bên trên góc phải   ⇒   chọn đăng ký ( làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản )

         - Bước 2: Nhập thông tin để tra cứu hồ sơ học sinh. 

         - Bước 3: Bấm vào “ Tìm kiếm”.

   - Bước 4: Kéo xuống bấm vảo “ Trường MG Rạng Đông”    ⇒  Chọn tuyến tuyển sinh   ⇒    Tạo                              hồ sơ.
        - Bước 5: Điền đầy đủ thông tin vào các mục sau:
                      + Thông tin học sinh/ Gia đình
                      + Hộ khẩu thường trú/ Chổ ở hiện nay
                     + Thông tin trường đăng ký

        - Bước 6: Bấm “ Tạo và nộp hồ sơ ”.
                        Sau khi hoàn thành phần đăng ký, CMHS tham gia vào nhóm tuyển sinh theo                                    đường link sau: https://zalo.me/g/qpskup662

2. Nhận hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy.


   Sau khi nhà trường công bố kết quả tuyển sinh, sẽ thông báo đến phụ huynh học sinh trong Group zalo tuyển sinh để phụ huynh thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp. Hồ sơ gồm có:
 
- Đơn xin vào học lớp mẫu giáo (Theo mẫu của trường).

- Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ.

- Giấy khai sinh (Bản sao).

- Giấy xác nhận mã định danh cá nhân của trẻ.

- Bản sao hộ khẩu và mang theo bản chính để đối chiếu (bản chính sẽ trả lại sau khi đối chiếu).

- Các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên, diện chính sách (Bản photto công chứng sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình còn trong hạn sử dụng nếu có).

- Bản photto thẻ bảo hiểm y tế của trẻ.

Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp nhà trường sẽ thông báo sau trên Website tại địa chỉ http://mgrangdongcg.edu.vn và trên bảng thông báo của trường.

Trên đây là thông báo Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi (sinh năm 2017) năm học 2022-2023 của trường Mẫu giáo Rạng Đông. Thông báo này được công khai trên trang Website của nhà trường qua địa chỉ http://mgrangdongcg.edu.vn và trên bảng thông báo của trường./.

        Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- UBND xã Mỹ Lộc
- Trưởng các ấp;
- PHT, các tổ chuyên môn;                                       Nguyễn Thị Bé Năm
- Lưu VT.                                                                                            


  • Qúy phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho trẻ thông qua đường link :
  • https://longan.tsdc.vnedu.vn/
  • Mã QR tham gia nhóm tuyển sinh trực tuyến năm học 2022 - 2023.